BIBLIOTECA DE PE NET

Colegiul Național "Nichita Stănescu", Municipiul Ploiești

Bibliotecă școlară de drept public, fără responsabilitate juridică, Biblioteca din cadrul Colegiului Național "Nichita Stănescu", Municipiul Ploiești are caracter enciclopedic și vine în întâmpinarea cerințelor de lectură ale elevilor, cadrelor didactice, didactic-auxiliare și nedidactice din școală. Are rolul de a asigura accesul la informație, dar și de recreere, documentare și studiu.

Fondul de documente cuprinde peste 25000 de volume și acoperă toate domeniile de activitate, pe niveluri de studiu și specializări, fiind accesibil pentru un număr de peste 1000 de utilizatori.

Totodată, Biblioteca din cadrul Colegiului Național "Nichita Stănescu" organizează și participă la diverse activități cultural-educative, atât în școală cât și în afara ei, lansări de carte, expoziții etc.

Partener al școlii în procesul de educare și formare, biblioteca școlară poate fi considerată un punct de referință pentru dezvoltarea culturii informației.


DINTRE ACTIVITĂȚILE NOASTRE:


CERCUL PEDAGOGIC DE BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII, susținut de Biblioteca CNNS, s-a desfășurat în data de 12 aprilie 2019 și a avut ca temă "SIMION FLOREA MARIAN - ETNOGRAF ȘI FOLCLORIST AL SUFLETULUI ROMÂNESC". L-am evocat pe Simion Florea Marian și, pornind de la opera acestuia, s-a discutat despre tradiții și obiceiuri. Elevii Colegiului nostru au oferit invitaților semne de carte cusute cu motive naționale. Am fost onorați de participarea invitatului nostru special, Iulia Gorneanu - promotor al valorilor tradiționale, personalitate care a primit trofeul Femeia Anului 2018 pentru Promovarea Identității Românești și a Valorilor Tradiționale.


În anul 2018 elevii Colegiului nostru au avut bucuria de a se întâlni cu scriitorul PIERCE BROWN, autorul seriei "Furia roșie", care cuprinde volumele "Furia roșie", "Furia aurie", "Furia dimineții", "Furia de fier", "Dark Age".

© 2020 CNNSBIBLIOTECAToate drepturile rezervate.
Creat cu Webnode Cookies
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți